Du skal logge ind for at skrive en note

Stille Eksistenser blev anmeldt i dagbladet Social-Demokraten, 24.11.1886 af C.E. Jensen (1865-1927), avisens hovedanmelder. Social-Demokraten blev grundlagt i 1874.

"Social-Demokratens" forside, 24.11.1886.

"Social-Demokratens" forside, 24.11.1886.

Uddrag af anmeldelse i "Social-Demokraten", 1886.

Uddrag af anmeldelse i "Social-Demokraten", 1886.

Du skal logge ind for at skrive en note

[…] Bedst af de fire Fortællinger er uomtvistelig den sidste og største – Ved Vejen. Det er et Billede fra en lille jysk Stationsby; en af dem, den omflakkende fra det forbifarende Jernbanetog vemodig betragter som Hjemstedet for idyllisk Fred og stille Lykke – medens de, som er bundne til den, kaster længselsfulde Blikke efter de lykkelige Rejsende. I Indledningsordene fortæller Bang fint og følt, hvorledes et Minde fra hans Ungdom i Sorø, sammenvævet med et Minde fra hans senere Rejseliv, har ladet ham undfange Idéen til denne Fortælling.

Enstonig graat i graat glider Stillelivet i den lille By, hvor man maaler Tiden efter Togene, som kommer og gaar. Indskrænket og fortrykket som Virksomhedsfeltet er Tankerne og Følelserne, og Karaktererne snævrer sig sammen i Smaalighed og Særhed. Om en Lidenskab skulde ulme bag det stilfærdige Hverdagsydre – den blusser aldrig til Flamme, den dæmpes ned og forties … men maaske den da ogsaa tærer til Døde den, som uanet gemmer paa den.

– – –

Denne uendelig simple og jævne Eksistens med alt, hvad den kan rumme, har Bang malt med den fineste og følsomste Kunst. Han har faaet Held til lyslevende at fremmane de Hverdagsmennesker, han ofte har ønsket at faa Hold paa, og den ejendommelige Stil, han har benyttet, lader Læseren faa Indtrykket af selve Virkelighedens Monotoni og bagved ane dens skjulte Rørelser.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629227. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018