Du skal logge ind for at skrive en note

Stille Eksistenser blev anmeldt usigneret i dagbladet Berlingske Tidende, aftenudgave, 11.12.1886. Berlingske Tidende blev grundlagt i 1749; de litterære anmeldelser stod som regel i avisens aftenudgave.

Du skal logge ind for at skrive en note

"Berlingske Tidendes" forside, 11.12.1886.

"Berlingske Tidendes" forside, 11.12.1886.

Uddrag af anmeldelse fra "Berlingske Tidende", 1886.

Uddrag af anmeldelse fra "Berlingske Tidende", 1886.

Du skal logge ind for at skrive en note

[…]

Fortællingen "Ved Veien" er svag i sit Indhold og ofte næsten ulæselig i Formen. Det er en Skildring af Livet i en eller anden Ravnekrog, og Bang har søgt at gjengive den Stagnation, der undertiden kan findes udbredt over saadanne smaa Kjøbstæder, ved at lade Charaktererne træde frem i graa og mat Belysning og gjøre Handlingen saa stillestaaende som muligt; som Følge heraf blive Figurerne kjedsommelige og glide ud i hverandre. Det Stykke kjøbenhavnsk Kneipeliv, han opstiller som Modsætning, da to af Personerne have forlagt deres Skueplads til Hovedstaden, indeholder en stiltiende Henvisning til "Haabløse Slægter". […] Hvad man bestandig maa anbefale Forfatteren, er at skrive mindre nerveust, springende og impressionistisk. Ved i utrolig Hast at lade det ene Billede afløse det andet og begynde paa en ny Sætning, førend den foregaaende er endt, underkaster han Læseren et Slags Acupunctur, som sunde Folk i Almindelighed ikke holde af.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629227. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018