Du skal logge ind for at skrive en note

Her listes de udgaver af Herman Bangs værker, der er anvendt eller refereret til i iBogen. Litteraturen om Herman Bang er delt i to afsnit. Det første rummer de lettest tilgængelige opslagsværker, mens det andet kan være til hjælp for den bruger, der gerne vil arbejde mere indgående med forfatterskabet; her listes først de bøger og artikler, der alene handler om Ved Vejen eller rummer afsnit specielt om Ved Vejen, dernæst værker af mere generel karakter.

Ved Vejen er i iBogen hentet fra Romaner og noveller bd. 6, der følger førsteudgaven 1886; her med enkelte rettelser.

Du skal logge ind for at skrive en note

Tekster af Herman Bang

Realisme og Realister, 1879. Udg. Sten Rasmussen/Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, 2001

Herhjemme og derude, 1881

Stille Eksistenser, 1886

Herman Bangs Vandreaar. Fortalt i Breve til Peter Nansen, 1918

Ved Vejen. Med vejledning ved Sven Møller Kristensen/Dansklærerforeningen, 1957 og senere

Ved Vejen. Ved Klaus P. Mortensen/Dansklærerforeningen, 1974 og senere

Vekslende Themaer 1-4. Udg. Sten Rasmussen/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2006

Romaner og noveller 1-10. Udg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2008-2010. Heri udførlige efterskrifter, noter og litteraturlister.

Du skal logge ind for at skrive en note

Tekster om Herman Bang

Litteraturhistoriske fremstillinger

Arkiv for dansk litteratur om Ved Vejen

Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje 2005, s. 210-216 + 499. iBog: Billeder fra den danske provins: Herman Bang, Bang - På farten til det sidste, Impressionisme

Lise Busk-Jensen m.fl.: Dansk litteraturhistorie, bd. 6, 1985, s. 367 – 393

Klaus P. Mortensen og Maj Schack (red.): Dansk litteraturs historie bd. 3, 2009, s. 188 - 218

Du skal logge ind for at skrive en note

Om "Ved Vejen"

Poul Bager: Læsninger, 1991. Heri kapitlet "Herman Bang: Af Ved Vejen", s. 48-66

Johan Fjord Jensen: Turgenjev i dansk åndsliv. Studier i dansk romankunst 1870-1900, 1961, s. 253-56

Klaus P. Mortensen: Sonderinger i Herman Bangs romaner, 1973, s. 24-30

Torbjörn Nilsson: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författerskap till och med Tine, 1965, s. 173-93

Claus Secher: Seksualitet og samfund i Herman Bangs romaner, 1973, s. 113-44

Hans Hagedorn Thomsen: Litterær tid, 1990. Heri kapitlet "Øjeblik og gentagelse som æstetiske og eksistentielle strukturer", s. 66-82

Du skal logge ind for at skrive en note

Generelt om Herman Bang

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, 2011. Heri kapitlet "Den moralske ironi – Herman Bang"

Vivian Greene-Gantzberg: Herman Bang og det fremmede, 1992

Dag Heede: Herman Bang. Mærkværdige læsninger, 2003

Dag Heede m.fl.: Stoppet i farten. Herman Bang i karikaturens troldspejl, 2007

Harry Jacobsen: Den unge Herman Bang. - Herman Bang. Resignationens digter. - Aarene der gik tabt. Den miskendte Herman Bang. - Den tragiske Herman Bang. 4 bind 1954-66

Thorkild Borup Jensen: Herman Bang, 2011

John Chr. Jørgensen: "Jeg, der kender Pressens Melodier…" Herman Bangs journalistik, 2003

Sven Møller Kristensen: Impressionismen i dansk prosa 1870-1900, 1955 og senere

Peer E. Sørensen: Vor tids temperament. Studier i Herman Bangs forfatterskab, 2009

Du skal logge ind for at skrive en note

Andet materiale

Brikt Jensen: Det moderne gjennombruddet i nordisk litteratur, 1986. Teksthæfte til fire TV-udsendelser i samarbejde mellem Danmarks Radio, Norges Rikskringkasting og Utbildningsradion

Ulrik Breuning og Claus Hesselberg: Ved Vejen – en roman filmatiseres, Gyldendal, 1988

Ved Vejen, Nordisk Film, 1988. Manuskript af Klaus Rifbjerg, instruktion Max von Sydow

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629227. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018