Udgivelsen indeholder Herman Bangs klassiske tekst Ved vejen suppleret med introduktioner til forfatterskab og periode samt supplerende tekster, billeder, musik og filmklip, der på den ene eller anden måde er i dialog med romanen.

Det får du adgang til

 • Romanen Ved Vejen
 • 646 popup-ordforklaringer
 • 4 anmeldelser
 • 4 introduktioner:

  • til Ved Vejen
  • til Herman Bangs forfatterskab
  • til Det moderne gennembrud
  • til impressionisme

 • 50 billeder
 • 4 videoklip
 • 1 lydfil
 • 4 supplerende og perspektiverende tekster
 • 11 opgaver
 • 3 stilesæt

Forfattere

 • Birgitte Dalsgård
 • Per Dahl

Redaktion

 • Brian Andreasen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Kreditering: Forsideillustration: © Eiler Krag - Copydan/billedkunst.dk

ISBN: 978-87-616-2922-7

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2012

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761629227. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017